De liefde: een spel voor twee

Het recht op genot van de vrouw. Een vrouw heeft evenveel recht op seksueel genot als een man (ook als de seks niet gericht is op voortplanting). Het is belangrijk dat jonge mannen inzien dat een goede relatie met hun partner alleen mogelijk is als beide partijen voldoen aan elkaars behoeften en verwachtingen.

Wederkerigheid binnen een relatie zorgt voor intimiteit en saamhorigheid, waardoor de aantrekkingskracht blijft. Maar zoals vaak verwoord komen vrouwen van Venus en mannen van Mars. En de verschillen tussen de seksen gelden ook voor seksueel genot. Voor de man is seksualiteit veelal synoniem met zelfbevestiging en bezit. Tijdens de gemeenschap richt hij zich vaker op genot en controle over zijn seksuele prestatie. De vrouw daarentegen ziet het als een spel dat meer op gelijke voet moet worden gespeeld, waarbij geen van beide partners de ander domineert en de ideale omstandigheden voor genot worden geschapen. Bedenk maar eens hoe verschillend de eerste keer door mannen en vrouwen wordt ervaren. De meeste vrouwen beschouwen de eerste seksuele ervaring veelal als een geschenk aan de ander, terwijl mannen maagdelijkheid vaak als stigmatiserend ervaren en er vanaf willen.

Hoe is met twee zulke uiteenlopende belevingen wederzijdse seksuele bevrediging alsnog mogelijk? Daarvoor is een model ontwikkeld dat wel het ‘wederkerigheidsmodel’ wordt genoemd en dat is gebaseerd op twee theorieën:

  • de uitwisselingstheorie
  • de gelijkheidstheorie

Bij de uitwisselingstheorie wordt de relatie van een stel beschouwd als een investering: er zijn kosten en baten en de beschikbare tijd en middelen moeten worden gecombineerd om genegenheid en seksueel genot mogelijk te maken. Uiteraard houdt een relatie alleen stand zolang de voordelen opwegen tegen de ‘kosten’. Bij de gelijkheidstheorie wordt er juist van uitgegaan dat beide partners volgens het principe ‘eerlijk is eerlijk’ precies evenveel terugkrijgen als ze investeren, met een duurzame relatie als resultaat. Kort gezegd: het lijkt erop dat seksuele wederkerigheid kan worden bereikt door elkaar op de wederzijdse voorkeuren te attenderen, zelf goed naar de partner te luisteren en tijdens de seks geven en nemen af te wisselen.

Bronvermelding
  1. Elmerstig E, Wijma B, Sandell K, Berterö C. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2012;33(3):129-34.
  2. Carpenter LM. Gender & Society, jaarg. 16, nr. 3, juni 2002 345-365.
  3. Heino J, Ojanlatva A. Patient Education and Counseling 2000;39:69–175.

PE-Test

TEST

> START

Vraag uw arts om meer informatie.