Verworven PE

Verworven of secundaire PE treedt op een bepaalde leeftijd geleidelijk of plotseling op, na een periode waarin de ejaculatie normaal onder controle kon worden gehouden en uitgesteld. Dat kan samenhangen met een endocriene aandoening (zoals overmatige werking van de schildklier) of een urologische ziekte, anatomische factoren (zoals een te kort toompje, overgevoeligheid van de eikel, voorhuidvernauwing e.d.), neurologische, psychologische of relationele problemen, traumatische seksuele ervaringen of bijwerkingen van geneesmiddelen of drugsgebruik.

Zo is bijvoorbeeld een prostaatontsteking een mogelijke risicofactor voor PE. Als de prostaatontsteking succesvol wordt behandeld (bijv. met antibiotica) wordt het normale ejaculatiepatroon van de patiënt meestal weer hersteld, terwijl een onbehandelde prostaatontsteking op termijn tot een verergering van het probleem kan leiden.

Een bijzonder soort verworven PE is de zogenaamde situationele PE, die niet altijd of bijna altijd optreedt, maar alleen bij één bepaalde partner. In die gevallen is de oorzaak meestal van psychologische aard en houdt deze verband met de situatie, de partner, de relatie of andere omstandigheden.

Bronvermelding
  1. Broderick GA. J Sex Med 2006;3(4):295-302.
  2. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
  3. Jannini EA et al. Sessuologia Medica. Trattato di psicosessuologia e medicina della sessualità. Elsevier Masson Ed. 2007.
  4. McMahon CG, Jannini E, Waldinger M, Rowland D. J Sex Med 2013;10(1):204-229.
  5. Rowland D, McMahon CG, Abdo C et al. J Sex Med 2010;7(4 Pt 2):1668-1686.
  6. Screponi E, Carosa E, Di Stasi SM et al. Urology 2001;58(2):198-202.
  7. Waldinger MD. Premature Ejaculation Definition and Drug Treatment. Drugs 2007;67 (4):547-568.

PE-Test

TEST

> START

Vraag uw arts om meer informatie.